Ülkemizde istikrarlı bir kalkınma için öncelikle insanların içinde yaşadıkları topluma karşı bireysel sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Amacımız, batı standartlarında, aşağıdaki ilkelerden ödün vermeden ekonomik anlamda giderek büyüyen bir firma oluşturarak bu sorumluluğu yerine getirmektir.
 • Dürüstlük
 • Güvenilirlik
 • Şeffaflık
 • Sorumluluk
 • Tutarlılık
 • Bağlılık
 • Yenilikçilik
 • Donanım
 • İnsan boyutunu göz ardı etmemek
 • Kendi içimizde aile olmak
 • Çevremizdeki yanlışlara duyarsız kalmayıp müdahil olmak
 • Birlikte iş yaptığımız insanlara ve kendimize saygılı olmak