DAMLA SULAMA NEDİR?

Damla sulama; suyun özel filtrelerde temizlenip gübre ile homojen bir şekilde karıştırılıp, damla sulama boruları ile bitki köküne, bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarda ve zamanda damlacıklar halinde verildiği, verimin en yüksek olduğu, en ekonomik sulama yöntemidir.

DAMLA SULAMANIN YARARLARI NELERDİR?

Damla sulama yöntemi, salma sulama ile karşılaştırdığında sayısız avantaja sahiptir. Bunlardan bazıları aşağıda yer almaktadır.

 • Su, gübre, ilaç, enerji, işçilik ve altyapı tasarrufu sağlanır. Damla sulamada gübre her sulamada, ya da iki sulama bir az miktarda sadece bitki köküne verildiği için kullaniıan gübre miktarı diğer yöntemlere göre %30-40 oranında azalır, salma sulamada olduğu gibi gübre verilen su ile köke ulaşmadan akıp gitmez ve yabancı otları beslemez. Ayrıca, uygulamadaki işletme basıncı düsük (1.5 atü) olduğu için altyapı, enerji, boru ve ek parçalarında tasarruf sağlanır.
 • Damla sulama ile diğer sulama yöntemlerine göre daha az su kullanılarak daha geniş araziler sulanır; tarlada, bahçede ve serada verim %50-60 oranında artar.
 • Tüm bitkilere eşit su ve gübre verildiği için eşit büyüklükte ve kaliteli ürün elde edilir. Düzenli, az ve sık sulama ve gübrelemenin bir sonucu olarak erken hasat gerçekleşir.
 • Salma sulamanın aksine eğimli arazilerde erozyona meydan vermez.
 • Sulama sadece bitki köküne yapıldığı için arazide yabancı ot yetişmesine imkan vermez böylece yabancı otla olan mücadelenin maliyeti düşer.
 • Damla sulama ile sık sık ve az miktarda su ve gübre verildiği için topraktaki su, hava ve gübre dengesi kendiliğinden sağlanmis olur. Toprakta bitki için gerekli hava bulunur ve bitki az su, çok gübre gibi tehlikelerle karşı karşıya kalmaz.
 • Damla sulama ile sık sık ve az miktarda su verildiği için su ve toprak arasında gerilme en düşük seviyededir, bu sayede bitki suyu kökleri ile yorulmadan alabilmektedir ve verim artmaktadır.
 • Damla sulama ile sadece bitki kökü ıslatıldığından ve nemli olan bölge bitkinin gölgesinde kaldığından; buharlaşma ile kaybedilen su miktarı ihmal edilecek kadar azdır.
 • Damla sulama ile sadece bitki kökü ıslatıldığı için, toprak üzerindeki organlarda, örneğin yapraklarda hastalıkların gelişimi engellenmiş olur ve zirai ilaç tasarrufu sağlanır.
 • Sadece bitki kökü sulandığı için toprağı havalandırmak ve kaymak tabakasını kırmak için yapılan işlemler ortadan kalkar.
 • Damla sulama yöntemi rüzgârdan etkilenmez bu sayede günün her saatinde yapılabilir. Ayrıca, damla sulama yapıldığı esnada ilaçlama yapılabilir.

YAĞMURLAMA SULAMA NEDİR?

Yağmurlama sulama; suyun, araziye belirli aralıklarla yerleştirilen yağmurlama başlıklardan basınç yardımı ile ince damlacıklar halinde, yapay bir yağmur olarak arazi yüzeyine püskürtüldüğü ve damlacıkların bitki kökünde depolandiği sulama yöntemidir. Bu yöntem her türlü arazide, yaprakların ıslanmasından dolayı hastalanan bitkiler haricinde tüm bitkilerde kullanıma uygundur. Toprak derinliği az ve sığ olan geçirgen topraklar için en uygun sulama yöntemidir.

YAĞMURLAMA SULAMANIN YARARLARI NELERDİR?

 • Yağmurlama sulama ile su kullanma randımanı yüksektir ve arazinin her yerine eş bir su dağılımı yapılabilir. Bu sayede su ihtiyacı azalır, suyun kısıtlı olduğu yerlerde daha fazla alan sulanabilir.

 • Gübre, su ve işçilikten tasarruf sağlanır eş gübre dağılımdan dolayı ürünün verimi kalitesi artar.

 • Drenaj sorunu olan taban suyu yüksek topraklarda; taban suyunu yükseltmeden kontrollü sulama yapılabilir.
 • Yüzeyi düzgün olmayan eğimli arazilerde bile başarılı bir uygulama ile erozyona meydan vermeden güvenle kullanılabilir.
 • Eriyebilir suni gübreler, sulama suyu ile birlikte verilebildiğinden arazinin her noktasına eşit miktarda ve daha az gübre verilir.
 • Tuzlu toprakları yıkadığından bu gibi toprakların ıslahında yıkama suyu olarak mükemmel sonuç vermektedir. Ayrıca, bitki üzerinde rüzgarla biriken tuz, toz ve haşereler de yağmurlama ile yıkanır.
 • Hendek ve kanallar yerine daha ez alan kaplayan borular kullanıldığından ekim alanı artmaktadır.
 • Narenciye, sebze ve diğer meyvelikler don ve aşırı sıcaktan yağmurlama ile korunabilir.